CAN-SPAM Akronimi

CAN-SPAM

CAN-SPAM je akronim za Kontrola napada na nedozvoljenu pornografiju i marketing.

Ovo je američki zakon usvojen 2003. godine koji zabranjuje preduzećima da šalju e-poštu bez dozvole. Morate uključiti opciju za odjavu u svim e-porukama i ne biste trebali dodavati imena u nju bez izričite dozvole.