CEO Acronyms

CEO

CEO je akronim za Izvršni direktor.

Najviši izvršni direktor u kompaniji čije odgovornosti uključuju usmjeravanje vizije kompanije, donošenje kritičnih organizacionih odluka, upravljanje ukupnim operacijama i resursima kompanije i odgovornost za ukupni finansijski učinak kompanije.