CNAME Acronyms

CNAME

CNAME je akronim za Zapis kanonskog imena.

Kanonsko ime ili CNAME zapis je tip DNS zapisa koji preslikava alias ime u istinito ili kanonsko ime domene. CNAME zapisi se obično koriste za mapiranje poddomena kao što je www ili mail na domenu u kojoj se nalazi sadržaj te poddomena.