CNN Acronyms

CNN

CNN je akronim za Konvoluciona neuronska mreža.

Vrsta duboke neuronske mreže koja se često koristi za zadatke kompjuterskog vida.