COO Acronyms

COO

COO je akronim za Glavni operativni direktor.

Poznat i kao glavni operativni direktor, COO je jedna od najviših izvršnih pozicija u organizaciji. COO obično odgovara direktno izvršnom direktoru i odgovoran je za svakodnevni rad kompanije, njene fizičke imovine, njene zgrade(e).