CPA Acronyms

CPA

CPA je akronim za Cijena po nabavci.

Cijena po akviziciji je marketinška metrika koja mjeri ukupnu cijenu sticanja jednog klijenta koji plaća na nivou kampanje ili kanala. CPA je vitalno mjerilo marketinškog uspjeha, koje se općenito razlikuje od cijene sticanja kupaca (CAC) po svojoj granularnoj primjeni.

Izvor: Bigcommerce