CPQ Acronyms

CPQ

CPQ je akronim za Konfigurišite cijenu.

Konfiguriranje softvera za izračun cijena izraz je koji se koristi u poslovnoj industriji (B2B) za opisivanje softverskih sistema koji pomažu prodavačima da citiraju složene i podesive proizvode.