DaaS Acronyms

DaaS

DaaS is the acronym for Podaci kao usluga.

Alati zasnovani na oblaku koji se koriste za obogaćivanje, validaciju, ažuriranje, istraživanje, integraciju i potrošnju podataka.