DNS Akronimi

DNS

DNS je akronim za Domain Name System.

Hijerarhijski i decentralizovani sistem imenovanja koji se koristi za identifikaciju računara, usluga i drugih resursa dostupnih preko Interneta ili drugih mreža Internet protokola. Zapisi resursa sadržani u DNS-u povezuju imena domena s drugim oblicima informacija.