ESM Acronyms

ESM

ESM je akronim za Marketing sa potpisom e -pošte.

Uključivanje dosljedno brendiranih potpisa e-pošte u cijeloj organizaciji, obično s ugrađenim pozivom na akciju koji se može pratiti kako bi se podigla svijest i povećale konverzije kampanje putem e-poruka 1:1 koji se šalju iz organizacije.