HTML Acronyms

HTML

HTML je akronim za Jezik za označavanje hiperteksta.

HTML je skup pravila koje programeri koriste za kreiranje web stranica. Opisuje sadržaj, strukturu, tekst, slike i objekte koji se koriste na web stranici. Danas većina softvera za izradu weba pokreće HTML u pozadini.