ICP Acronyms

ICP

ICP je akronim za Idealan profil kupca.

pokloni povezani sa najvrednijim kupcima kompanije koji se koriste za identifikaciju novih potencijalnih kupaca. U B2B prodaji i marketingu, to mogu biti podaci o lokaciji, firmografiji, ponašanju, kulturi i sistemu. U B2C prodaji i marketingu, to mogu biti podaci o lokaciji, demografiji, ponašanju, kulturi i drugim podacima.