ISBN Acronyms

ISBN

ISBN je akronim za Međunarodni standardni broj knjige.

ISBN je međunarodni standardni broj knjige. ISBN-ovi su do kraja decembra 10. imali 2006 cifara, ali od 1. januara 2007. sada se uvijek sastoje od 13 cifara. ISBN brojevi se izračunavaju upotrebom određene matematičke formule i uključuju kontrolnu cifru za potvrdu broja.

Izvor: ISBN International