LACSLink Acronyms

LACSLink

LACSLink je akronim za Veza sistema za konverziju adresa koja se može locirati.

Siguran skup podataka konvertiranih adresa i uključuje promjenu adresa u ruralnom stilu u adrese u gradskom stilu. Takođe konvertuje postojeće adrese koje su preimenovane ili prenumerisane. LACSLink je automatizirana metoda dobivanja novih adresa za lokalne općine koje su implementirale sistem hitne pomoći 911

Izvor: Melissa