LMS Acronyms

LMS

LMS je akronim za Sistem upravljanja učenjem.

Sistem za upravljanje učenjem je aplikacija za administraciju, dokumentaciju, testiranje, praćenje, izvještavanje, automatizaciju i isporuku obrazovnih kurseva, programa obuke, sertifikacija i razvojnih programa. Poznata i kao platforma ili aplikacija za e-učenje.