NLP Akronimi

NLP

NLP je akronim za Obrada prirodnog jezika.

Podoblast lingvistike, računarstva i veštačke inteligencije koja se bavi interakcijom između računara i ljudskog jezika, posebno kako programirati računare da obrađuju i analiziraju velike količine podataka prirodnog jezika.