PBC Acronyms

PBC

PBC je akronim za Upakovane poslovne mogućnosti.

Komponente platforme za digitalno iskustvo (DXP) koje su nezavisne i sposobne da međusobno komuniciraju neprimetno, definisane kao diskretne, orijentisane na zadatke i mogućnosti koje se mogu nezavisno primeniti.