PPC Acronyms

PPC

PPC je akronim za Plati po kliku.

Model internet oglašavanja koji se koristi za poticanje direktnog prometa. Plaćanje po kliku se obično povezuje s tražilicama i reklamnim mrežama gdje se reklamna mjesta licitiraju na platformama za upravljanje oglasima. Kada se klikne na prikazni ili tekstualni oglas, oglašivač plaća naknadu mreži. Ako se radi o mreži za oglašavanje, naknada se obično dijeli između mreže i krajnjeg izdavača kod kojeg je oglas viđen.