Skraćenice za istraživanje i razvoj

R&D

R&D je akronim za Istraživanje i razvoj.

Poslovne aktivnosti koje kompanije poduzimaju radi inoviranja i uvođenja novih proizvoda i usluga. Istraživanje i razvoj obično identificira problem na tržištu, veličinu tržišta, potražnju tržišta i odgovarajuće rješenje. Cilj je iznijeti na tržište nove proizvode i usluge koji će imati konkurentsku prednost i potaknuti ukupnu prodaju i profitabilnost.