ROE Acronyms

ROE

ROE je akronim za Povrat na trud.

Kao dopuna ROI, Content ROE omogućava metriku učinka na nivou imovine kako bi pomogao timovima da optimizuju sadržaj i da uvedu uticaj zasnovan na podacima na budući sadržaj i kreativne planove. Takođe je jedinstven po tome što uzima u obzir ukupan trud koji je uložen u stvaranje svakog sredstva.

Izvor: Aprimo Return On Effort