ROI Acronyms

ROI

ROI je akronim za Povrat investicije.

metrika učinka koja mjeri profitabilnost i izračunava se pomoću formule ROI= (prihod – trošak)/trošak. ROI vam može pomoći da odredite da li je potencijalna investicija vrijedna početnih i tekućih troškova ili da li ulaganje ili trud treba nastaviti ili prekinuti.