RSA Acronyms

RSA

RSA je akronim za Rivest Shamir Adleman.

RSA je kriptosistem s javnim ključem koji se široko koristi za siguran prijenos podataka. Poruke su šifrovane javnim ključem, koji se može otvoreno dijeliti. Sa RSA algoritmom, nakon što je poruka šifrirana javnim ključem, može se dešifrirati samo privatnim (ili tajnim) ključem. Svaki RSA korisnik ima par ključeva koji se sastoji od njihovih javnih i privatnih ključeva. Kao što ime govori, privatni ključ se mora čuvati u tajnosti. Akronim RSA dolazi od prezimena Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman, koji su javno opisali algoritam 1977. godine.