SERP Akronimi

SERP

SERP je akronim za Stranica rezultata pretraživača.

Stranica na koju dođete kada pretražujete određenu ključnu riječ ili pojam na pretraživaču. SERP navodi sve stranice za rangiranje za tu ključnu riječ ili termin.