SOV Acronyms

SOV

SOV je akronim za Dio glasa.

Model mjerenja u marketingu i oglašavanju. Udio glasa mjeri postotak medijske potrošnje kompanije u poređenju sa ukupnim medijskim izdacima za proizvod, uslugu ili kategoriju na tržištu.