URL akronimi

URL

URL je akronim za Jedinstveni lokator resursa.

Oblik univerzalnog identifikatora resursa (URI) koji definira adresu koja se preslikava u pristupni algoritam koristeći mrežni protokol