URL

Jedinstveni lokator resursa

URL je akronim za Uniform Resource Locator.

Oblik univerzalnog identifikatora resursa (URI) koji definira adresu koja se preslikava u pristupni algoritam koristeći mrežni protokol

  • Skraćenica: URL