USSD Acronyms

USSD

USSD is the acronym for Nestrukturirani podaci o dodatnim uslugama.

Komunikacioni protokol koji mobilni telefoni koriste za komunikaciju sa računarima operatera mobilne mreže. Uz USSD, mobilni korisnici stupaju u direktnu interakciju odabirom iz menija. Za razliku od SMS poruke, USSD poruka stvara vezu u realnom vremenu sa svakom sesijom, omogućavajući dvosmjernu komunikaciju informacija.