5 razloga za B2B marketingu da ugrade botove u svoju strategiju digitalnog marketinga

Internet prikladno opisuje botove kao softverske aplikacije koje pokreću automatizirane zadatke za kompanije putem Interneta. Botovi postoje već duže vrijeme i evoluirali su od onoga što su prvo bili. Botovi su sada zaduženi za izvršavanje širokog spektra zadataka za raznoliku listu industrija. Bez obzira na to jesmo li svjesni promjene ili ne, botovi su trenutno sastavni dio marketinškog miksa. Botovi