4 načina mašinskog učenja poboljšavaju marketing na društvenim mrežama

Sa više ljudi koji su svakodnevno uključeni u mrežne društvene mreže, društveni mediji postali su neizostavni dio marketinških strategija za preduzeća svih vrsta. U svijetu je 4.388. bilo 2019 milijardi korisnika interneta, a 79% njih bili su aktivni društveni korisnici. Globalno stanje digitalnog izvještaja Kada se strateški koristi, marketing na društvenim mrežama može doprinijeti prihodu, angažmanu i svijesti kompanije, ali jednostavno biti na društvenim mrežama ne znači koristiti