Zašto prodajnim i marketinškim timovima treba Cloud ERP

Vođe marketinga i prodaje sastavni su dijelovi pokretača prihoda kompanije. Odjel za marketing igra vitalnu ulogu u promociji posla, detaljisanju njegove ponude i uspostavljanju njegovih diferencijatora. Marketing također generira interes za proizvod i stvara potencijalne kupce ili izglede. Zajedno, prodajni timovi fokusiraju se na pretvaranje izgleda u kupce koji plaćaju. Funkcije su usko povezane i presudne za ukupni uspjeh poslovanja. S obzirom na utjecaj prodaje i marketinga na