Savjeti i najbolje prakse za testiranje integracije Salesforcea

Salesforce testiranje pomoći će vam da potvrdite vaše prilagođene integracije i funkcionalnosti Salesforcea s drugim korporativnim aplikacijama. Dobar test pokriva sve Salesforce module od računa do potencijalnih klijenata, od prilika do izvještaja i od kampanja do kontakata. Kao što je slučaj sa svim testovima, postoji dobar (efikasan i efikasan) način izvođenja Salesforce testa i loš način. Dakle, šta je Salesforce testiranje dobre prakse? Koristite prave alate za testiranje - Salesforce testiranje