Kako uspjeh vanjskih marketera uspijeva u Kini

Kina je 2016. bila jedno od najsloženijih, fascinantnih i digitalno povezanih tržišta na svijetu, ali kako se svijet nastavlja virtualno povezivati, prilike u Kini mogu postati dostupnije međunarodnim kompanijama. App Annie nedavno je objavio izvještaj o zamahu za mobilne uređaje, ističući Kinu kao jednog od najvećih pokretača rasta prihoda od prodavnica aplikacija. U međuvremenu, Kineska uprava za kiberprostor naredila je da se prodavnice aplikacija moraju registrovati kod vlade