Amalie Widerberg

Amalie Widerberg radi kao marketinški prodavač u FotoWare, vodećem svjetskom dobavljaču Digital Asset Management (DAM). Ona je magistrirala na ESST-u (društvo, nauka i tehnologija u Evropi) i predviđa da će 2021. imati puno toga za DAM krajolik.