Bob Croft

Bob Croft je iskusni martech lider u APAC regiji, koji je u proteklih 15 godina radio sa više od 8 klijenata u više industrija.