Pet načina za unošenje kulture u vašu marketinšku strategiju

Većina kompanija svoju kulturu gleda šire, pokrivajući čitavu organizaciju. Međutim, važno je primijeniti definiranu kulturu vaše organizacije na sve interne operacije, uključujući vaš marketinški tim. Ne samo da usklađuje vaše strategije sa sveukupnim ciljevima vaše kompanije, već postavlja i standard za ostala odjeljenja koja će to slijediti. Evo nekoliko načina na koje vaša marketinška strategija može odraziti ukupnu kulturu vaše organizacije: 1. Postavite kulturnog vođu.