Ambicija: Gamifikacija za upravljanje, motiviranje i maksimiziranje performansi vašeg prodajnog tima

Učinak prodaje je presudan za svako rastuće poslovanje. Sa angažiranim prodajnim timom osjećaju se motiviraniji i povezani sa ciljevima i zadacima organizacije. Negativni uticaj neaktivnih zaposlenih na organizaciju može biti značajan - poput nejasne produktivnosti i rasipanja talenata i resursa. Kada je konkretno riječ o prodajnom timu, nedostatak angažmana može koštati tvrtke direktnog prihoda. Preduzeća moraju pronaći načine za aktivno uključivanje prodajnih timova ili rizik