RFP360: Nova tehnologija koja uklanja RFP-ove

Cijelu karijeru proveo sam u prodaji i marketingu softvera. Žurio sam da dovedem vruće potencijalne kupce, ubrzam prodajni ciklus i pobijedim u ugovorima - što znači da sam uložio stotine sati svog života razmišljajući, radeći na RFP-ovima i odgovarajući na njih - neophodno zlo kada je u pitanju osvajanje novog posla . RFP-ovi su se uvijek osjećali kao beskrajna hajka za papirom - bijedno spor proces koji je neizbježno tražio lov