Malverting: Šta to znači za vašu kampanju digitalnog marketinga?

Sljedeća godina treba biti uzbudljiva za digitalni marketing, s nebrojenim pionirskim promjenama u internetskom okruženju. Internet stvari i pomak ka virtualnoj stvarnosti predstavljaju novi potencijal za mrežni marketing, a nove inovacije u softveru neprestano su u središtu pozornosti. Nažalost, međutim, nisu svi ovi događaji pozitivni. Oni od nas koji rade na mreži stalno se suočavamo s rizikom od cyber kriminalaca, koji neumorno pronalaze nove načine kako doći do njih