5 načina na koje sistemi za upravljanje narudžbama zasnovani na oblaku pomažu vam da se približite svojim kupcima

2016. će biti godina B2B kupca. Kompanije svih industrija počinju shvaćati važnost isporuke personaliziranog sadržaja usmjerenog na kupca i odgovaranja na potrebe kupaca da ostanu relevantni. B2B kompanije pronalaze potrebu da prilagode svoje marketinške strategije proizvoda kako bi ublažile B2C-ova ponašanja kupaca mlađe generacije. Faksovi, katalozi i pozivni centri blede u B2B svijetu kako se e-trgovina razvija kako bi se bolje odgovorilo na promjenjive potrebe kupaca.