Transformacija vaše prodaje pomoću pristupa s više navoja

Pozvan sam da učestvujem u nedavnoj panel diskusiji na Konferenciji o produktivnosti prodaje Udruženja za upravljanje prodajom u Atlanti. Sjednica je bila fokusirana na Transformaciju prodaje, a panelisti su dali svoja razmišljanja i uvide u najbolje prakse i ključne faktore uspjeha. Jedna od prvih rasprava pokušala je definirati sam pojam. Šta je transformacija prodaje? Da li je prekomjerno korišten i možda hiper? Generalni konsenzus bio je da, za razliku od efikasnosti ili mogućnosti prodaje,