Šta je Neuro Design?

Neuro Design je novo i rastuće područje koje primjenjuje uvide iz nauka o umu kako bi pomoglo u izradi efikasnijih dizajna. Ovi uvidi mogu doći iz dva glavna izvora: Opći principi najboljih praksi Neuro Dizajna koji su izvedeni iz akademskih istraživanja o ljudskom vizuelnom sistemu i psihologiji vida. Tu spadaju stvari poput područja koja su u našem vidnom polju osjetljivija na uočavanje vizuelnih elemenata, što pomaže dizajnerima da komponiraju