Veliki podaci i marketing: veliki problem ili velika prilika?

Bilo koji posao koji se direktno bavi kupcima želi osigurati da može privući i održati kupca što efikasnije i brže. Današnji svijet nudi mnoge dodirne točke - tradicionalne kanale izravne pošte i e-pošte, a sada i mnogo više putem weba i novih web lokacija na društvenim mrežama koje kao da niču svaki dan. Veliki podaci predstavljaju izazov i priliku za trgovce koji se pokušavaju povezati i stupiti u kontakt s kupcima. Ovo