Kako će mašinsko učenje i Acquisio rasti vaše poslovanje

Za vrijeme industrijske revolucije ljudi su se ponašali poput dijelova stroja, smještenih duž proizvodnih traka, pokušavajući natjerati sebe da rade što mehaničnije. Kako ulazimo u ono što se danas naziva „4. industrijska revolucija“, prihvatili smo da su mašine daleko bolje u tome da budu mehaničke od ljudi. U užurbanom svijetu pretraživačkog oglašavanja, gdje menadžeri kampanja uravnotežuju svoje vrijeme između kreativne izrade kampanja i mehaničkog upravljanja i ažuriranja na