Objašnjen pametan pristup personalizaciji e-pošte

Tržnici obično personalizaciju e-pošte vide kao nagovještaj veće efikasnosti e-mail kampanja i masovno je koriste. Ali vjerujemo da mudar pristup personalizaciji e-pošte daje bolje rezultate sa stanovišta isplativosti. Naš se članak namjerava razviti od dobre stare masovne e-pošte do sofisticirane personalizacije e-pošte kako bismo pokazali kako funkcioniraju različite tehnike, ovisno o vrsti i namjeni e-pošte. Dati ćemo teoriju našeg