Denis Zhinko

Denis je šef CRM-a i suradnje za ScienceSoft. Ima više od 14 godina profesionalnog iskustva u IT-u, baveći se profesionalnim razvojem aplikacija, dizajnom poslovnih sistema i upravljanjem projektima na CRM, ERP i Enterprise portalima.
  • CRM i platforme podatakaPersonalizacija

    Objašnjen pametan pristup personalizaciji e-pošte

    Marketinški stručnjaci imaju tendenciju da vide personalizaciju e-pošte kao trag za veću efikasnost email kampanja i masovno je koriste. Ali vjerujemo da mudar pristup personalizaciji e-pošte daje bolje rezultate sa stanovišta isplativosti. Namjeravamo da se naš članak razvije od dobrog starog masovnog slanja e-pošte do sofisticirane personalizacije e-pošte kako bismo pokazali kako različite tehnike rade ovisno o…