Kako izdavači mogu pripremiti tehnički paket kako bi dosegli sve fragmentiraniju publiku

2021. će to napraviti ili razbiti za izdavače. Naredna godina udvostručit će pritisak na vlasnike medija, a samo će najosjetniji igrači ostati na površini. Digitalno oglašavanje kakvo znamo privodi se kraju. Prelazimo na puno usitnjenije tržište, a izdavači moraju preispitati svoje mjesto u ovom ekosustavu. Izdavači će se suočiti s kritičnim izazovima s performansama, identitetom korisnika i zaštitom ličnih podataka. Da bi

Integracija DMP-a: poslovanje zasnovano na podacima za izdavače

Radikalno smanjenje dostupnosti podataka treće strane znači manje mogućnosti za bihevioralno ciljanje i pad prihoda od oglašavanja za mnoge vlasnike medija. Da bi nadoknadili gubitke, izdavači moraju smisliti nove načine pristupanja korisničkim podacima. Angažiranje platforme za upravljanje podacima može biti izlaz. U naredne dvije godine tržište oglašavanja postupno će ukinuti kolačiće trećih strana, što će izmijeniti tradicionalni model ciljanja korisnika, upravljanje oglasnim prostorima,