Adresa Standardizacija 101: Prednosti, metode i savjeti

Kada ste zadnji put pronašli da sve adrese na vašoj listi slijede isti format i bez grešaka? Nikada, zar ne? Unatoč svim koracima koje vaša kompanija može poduzeti kako bi svela na minimum greške u podacima, rješavanje problema s kvalitetom podataka – kao što su pogrešno napisana slova, polja koja nedostaju ili vodeći razmaci – zbog ručnog unosa podataka – su neizbježni. Zapravo, profesor Raymond R. Panko je u svom objavljenom radu naglasio da greške u podacima u tablicama, posebno malih skupova podataka, mogu