Poboljšajte pomoću pokrenute strategije e-pošte za postizanje visokog ROI-a

Pokrenute e-adrese odličan su način za privlačenje kupaca i podsticanje prodaje, ali zablude o tome što predstavlja okidač i kako ih primijeniti sprječavaju neke trgovce da u potpunosti iskoriste taktiku. Što je pokrenuta e-pošta? Na svom najosnovnijem nivou, okidač je automatizirani odgovor, poput automatski generiranog Googleova čestitka za rođendan. To neke navodi na vjerovanje da se pokrenute e-adrese mogu koristiti samo u ograničenim okolnostima. Ali u stvari,