Uspjeh na mreži započinje sa CXM

Customer Experience Management koristi tehnologiju za pružanje ličnog i dosljednog iskustva za svakog korisnika kako bi pretvorio potencijalne klijente u doživotne klijente. CXM uključuje ulazni marketing, personalizirana web iskustva i sistem upravljanja odnosima s kupcima (CRM) za mjerenje, ocjenu i procjenu interakcija s kupcima. Šta ćeš uraditi? 16% kompanija povećava svoj budžet za digitalni marketing i povećava ukupnu potrošnju. 39% kompanija povećava svoje budžete za digitalni marketing preraspodjelom postojećeg budžeta