Pet glavnih savjeta za izgradnju strategije misaonog vođstva

Pandemija Covid-19 naglasila je kako je lako graditi - i uništavati - brend. Zapravo, sama priroda načina komuniciranja brendova se mijenja. Emocije su uvijek bile ključni pokretač donošenja odluka, ali način na koji se brendovi povezuju sa svojom publikom odredit će uspjeh ili neuspjeh u post-Covid svijetu. Gotovo polovina donosilaca odluka kaže da sadržaj misaonog vođstva neke organizacije direktno doprinosi njihovim kupovnim navikama, ali 74% kompanija ima