Tehnologija: lako ciljanje, a ne rješenje uvijek

Današnje poslovno okruženje je teško i neoprostivo. I postaje sve više. Najmanje polovina vizionarskih kompanija istaknutih u klasičnoj knjizi Jima Collinsa Izgrađeno do kraja izgubila je performanse i reputaciju u deceniji od prvog objavljivanja. Jedan od faktora koji je doprinio je da je nekoliko teških problema s kojima se danas susrećemo jednodimenzionalni - ono što se čini tehnološkim problemom rijetko je kad