4 koraka za izoštravanje vašeg fokusa na tržište u 2019

Dok se pripremamo za uspješnu 2019. godinu, jedna od tema koja je najvažnija za sve B2B prodajne i marketinške lidere s kojima sam razgovarao je njihova strategija izlaska na tržište. Ono što se svodi na mnoge rukovodioce je da li njihova kompanija cilja prave segmente tržišta i koliko su spremni da izvrše svoju strategiju. Zašto je ovo važno? Imati jaku strategiju izlaska na tržište snažno je povezano s učinkom prihoda. U našem posljednjem istraživanju od 500